haikai

HAIKAIシリーズ 最後の晩餐 @今池祭

2013年9月23日
名古屋今池

haikai haikai
haikai haikai
haikai haikai
haikai haikai
haikai haikai
haikai haikai
haikai haikai

 photo:安野 亨

okuma

「お熊空唄」

2013年6月28日-7月7日
七ツ寺共同スタジオ

okuma okuma
okuma okuma
okuma okuma
okuma okuma
okuma okuma
okuma okuma
okuma okuma
okuma okuma
okuma okuma
okuma okuma
okuma okuma
okuma okuma
okuma okuma
okuma  photo:安野 亨

 

sakayume

パンク歌舞伎「逆夢-SAKAYUME-」

2012年12月21日-24日〈全7公演〉
名古屋能楽堂

sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume sakayume
sakayume  photo:安野 亨